Meniu
Calculator credite
Calculează graficul și ratele
Vânzare gaj
Gaj expus în vânzare
Client Online
Verifică împrumutul tău!
E-mail
Deschide căsuța poștală
Date personale
Protecția datelor personale
Asociația Centrală
a Asociațiilor de Economii și Împruimut
Împrumuturi pentru AEI la 11% anual

Împrumuturi pentru persoane fizice

Produsul UNIVERSAL
Beneficiarii eligibili Persoane fizice
Destinaţia împrumuturilor Scopuri diverse
Suma împrumutului minimum 30 000 lei, maximum 500 000 lei
Termenul maxim 60 luni
Rata dobînzii 18% variabilă (în cazul asigurarii cu gaj imobil),

19% variabilă (în cazul asigurarii cu gaj mobil)

Rambursarea împrumutului Grafic individual
Plata dobînzii Lunar
Gaj 100% - 130%
Comision de la 2% pînă la 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)
Produsul LINIA DE ÎMPRUMUT
Beneficiarii eligibili Persoane fizice cu istorie de creditare la Corporaţie
Destinaţia împrumuturilor Scopuri diverse
Suma împrumutului pînă la 500 000 lei
Soldul minim 10% din suma iniţială aprobată
Termenul maxim 36 luni
Rata dobînzii 18% variabilă (în cazul asigurarii cu gaj imobil),

19% variabilă (în cazul asigurarii cu gaj mobil)

Rambursarea împrumutului Grafic individual
Plata dobînzii Lunar
Gaj 100% - 130%, + fidejusiune
Comision De la 2% pînă la 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată) şi 0.5% de la fiecare tranşă următoare
Produsul FĂRĂ GAJ PENTRU CLIENŢI EXISTENŢI
Beneficiarii eligibili Persoane fizice cu sold la împrumut la Corporaţie, asigurat
Destinaţia împrumuturilor Scopuri diverse
Suma împrumutului Pînă la 200 000 lei
Termenul maxim În limita scadenţei la împrumutul existent asigurat
Rata dobînzii + 2%, la rata dobînzii la împrumutul existent, variabilă
Rambursarea împrumutului Grafic individual
Plata dobînzii Lunar
Gaj Fără gaj
Comision 3%
Produsul PENTRU CONSUM
Beneficiarii eligibili Persoane fizice
Destinaţia împrumuturilor Scopuri diverse
Suma împrumutului minimum 5 000 lei, maximum 50 000 lei
Termenul maxim 36 luni
Rata dobînzii 24%, variabilă
Rambursarea împrumutului Grafic individual
Plata dobînzii Lunar
Gaj fără gaj, cu fidejusori
Comision 3%
Condiţii speciale solicitantul trebuie să îndeplinească minimum o condiţie din următoarele:
 • se acordă doar persoanelor care confirmă el personal, sau unul din fidejusori proprietatea privată asupra unui imobil
 • se acordă doar persoanelor care confirmă o istorie de creditare pozitivă la o instituție financiară sau AEÎ
 • se acordă doar persoanelor care confirmă veniturile prin documente oficiale
 • Produsul FIDEL
  Beneficiarii eligibili Persoane fizice cu istorie de creditare pozitivă la Corporație (minimum 2 împrumuturi, din care cel puțin unul a fost rambursat)
  Destinaţia împrumuturilor scopuri diverse
  Suma împrumutului Pînă la 150 000 lei dar nu mai mult decît soldul maxim atins la Corporație
  Termenul maxim 24 luni
  Rata dobînzii 20%, variabilă
  Rambursarea împrumutului grafic individual
  Plata dobînzii lunar sau trimestrial
  Gaj fără gaj
  Comision 3% din suma aprobată